brigády
Circle logo

circle-jobs.cz

personální agentura

 

Hledáte finančního ředitele, obchodního zástupce, zdravotní sestřičku, operátora výroby nebo potřebujete vybudovat callcentrum se stovkami pracovníků různé kvalifikace a zaměření? Do trvalého pracovního poměru, na týden nebo na jeden den? Umíme vám poradit.

Nejsme pouze sběrateli a přeposílateli životopisů, prováděná výběrová řízení jsou na profesionální úrovni.

Chcete dosáhnout snížení nákladů a vyšší produktivity? Kontaktujte nás už dnes.

Naše služby

Recruiment

Permanent placement
Hledání vhodných uchazečů do trvalého pracovního poměru.
Executive search
Přímé oslovování pracovníků konkurenčních společností v případě, kdy si klient přeje zajistit velice specifické pozice nebo specialisty, jenž je v oboru velice málo.

Agenturní zaměstnávání

Temporary help
Dočasná výpomoc všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly. Při nárazových akcích, v sezónní špičce, v době absence Vašeho zaměstnance, v době dovolených.
Try&Hire
Kombinace služeb Permanent placement a Temporary help. Zaměstnanci personální agentury je přiděleno pracovní místo u klienta na zkušební dobu. Po této době na základě oboustranné spokojenosti je zaměstnanec přiřazen do kmenového stavu klienta s novou zkušební dobou.

Flexibilní zaměstnávání

Outsourcing
Komplexní personální služba vycházející maximálně vstříc potřebám klienta a jeho nárokům na strukturu zaměstnanců. V rámci služby outsourcing je naše starost věnována té části zaměstnanců, kterou klient nemůže, nechce, zahrnout do svého kmenového stavu. Klient nám poskytuje své, vybrané pracovníky do našeho stavu.

Poradenství

Onsite asistence
globální personální služba na místě pracoviště klienta, kam je přiřazen konzultant společnosti Circle pro poskytování personálních služeb.
Outplacement
poradenství pro management podniku, který prochází různými typy změn (reorganizace, restrukturalizace, ukončení celého provozu, fúze, rušení jeho jedné nebo více částí, rušení jednotlivých pozic).
Psychologické testy
analýza silných a slabých stánek uchazeče, doporučení vedoucí ke zvýšení jeho zaměstnatelnosti.
Inzerce
efektivní inzerce umožňující rychlou selekci vhodných kandidátů.
Personální audit
zajištění efektivity personálního systému s ohledem na vývoj Vaší společnosti.
Průzkum spokojenosti zaměstnanců
mapuje míru spokojenosti zaměstnanců ve společnosti a jejich klíčové postoje, účinný nástroj sloužící k popsání stávajícího stavu ale také ke specifikaci příčiny problémů a najití cest k jejich řešení.