brigády
Circle logo

circle-jobs.cz

personální agentura

 


Jak psát životopis

Životopis, známý i jako Curriculum Vitae (CV), je dokument obsahující přehled vzdělání a relevantních pracovních zkušeností. Většinou je psán s cílem najít zaměstnání. Často je právě životopis prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potenciálním zaměstnavatelem.

Zpracování životopisu věnujte maximální pozornost a dodržujte obecně daná pravidla:

Informace obsažené v životopise rozhodují při rozhodování zda uchazeč bude na pracovní pohovor (interview) pozván či nikoliv.

Váš životopis by neměl být příběh Vašeho života, ale měl by obsahovat informace o Vaší pracovní minulosti v souvislostech se zaměstnáním o které se ucházíte. Znamená to uvést skutečnosti z Vaší praxe související s požadavky na nabízenou pozici, protože zaměstnavatel vždy vybírá uchazeče podle schopností a zkušeností respondenta danou pozici plně zvládnout. Důkladně analyzujte, jak je pracovní nabídka formulovaná, co je pracovní náplní a jaké jsou požadavky zaměstnavatele. Na základě analýzi budete schopni přiložit větší důraz na své schopnosti a znalosti, které zaměstnavatel u uchazeče hledá.

Za nejběžnější formu životopisu dnes obecně považujeme strukturovaný nebo-li profesní životopis. Strukturovaný životopis je přehledný, výstižný a údaje v něm obsažené jsou seřazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší.

Jak rozsáhlý by měl životopis být

V žádném případě se nerozepisujte na více než 2 stránky o formátu A4. Optimální je stručný, výstižný, přehledně napsaný životopis, jehož jednotlivé sekce jsou od sebe logicky odsazeny.

Možná si nedokážete představit, jak vměstnat všechny informace do 2 stránek, nicméně jako všude i zde musíte umět vynechat méně podstatné informace. Není nutné dávat do záhlaví dokumentu nadpis CV nebo Curriculum Vitae, taktéž není povinné zmiňovat základní školu. Uchazeči s bohatou pracovní minulostí by neměli uvádět zastaralé informace. Pro zaměstnavatele není důležité zaměstnání před dvaceti lety, kde jste působili krátkou dobu, a nemá žádnou souvislost s poptávanou pozicí.

Jak by měl být životopis uspořádán a co nesmí chybět

Pokuste se životopis rozdělit do základních sekcí, jejichž pořadí je dané a nezaměnitelné.

Osobní údaje

Jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa. Dále můžete uvést věk, rodinný stav a národnost, není to nezbytně nutné.

Vzdělání

Začněte s nejvyšším dosaženým vzděláním. Zohledněte začátek a ukončení nebo předpokládaného ukončení vašeho vzdělání. Uvádějte oficiální názvy škol a oborů/kurzů, které jste absolvovali. Uveďte rovněž speciální školení/vědecké práce/kurzy týkající se pozice, o kterou se ucházíte.

Dosavadní praxe

Zkušenosti, místo práce, pracovní pozice. Zaměstnání uvádějte vždy v pořadí od aktuální, poslední pozice/zaměstnavatel. Nezapomeňte na přesné časové údaje dne nástupu a ukončení zaměstnání. Správně uvádějte název pracoviště a pracovní pozice. V bodech popište stručně náplň práce.

Jazykové znalosti

Uveďte stupeň pokročilosti v daném jazyce, certifikáty, státní zkouška, pobyty v zahraničí.

Počítačové znalosti

Pokud zvládáte práci na počítači, nezapomeňte se zmínit jaké nástroje dokážete ovládat a na jaké úrovni.

Řidičský průkaz

Jste-li vlastníkem řidičského oprávnění, uveďte jaké skupiny a délku vaší řidičské praxe.

Jakékoliv další dovednosti či znalosti

Můžete uvést na konci Vašeho CV např. různé semináře, potravinářský průkaz, platné oprávnění na VZV, psaní na stroji. Dále v životopise můžete zmínit zájmy a koníčky, doplňující informace, reference. Fotografie není nutnou součástí životopisu, pokud bude přiložena, nic tím nezkazíte.

Někdy je životopis vyžadován i v cizím jazyce. I když jste si jisti svými jazykovými schopnostmi, je rozhodně na místě nechat si životopis zkontrolovat rodilým mluvčím. Neriskujte tak odhalení svých jazykových nedostatků, což může být bráno jako nedostatečná péče při vypracování životopisu.