brigády
Circle logo

circle-jobs.cz

personální agentura

 


Motivační dopis

Průvodní neboli motivační dopis představuje krátké pojednání o důvodech vašeho rozhodnutí zúčastnit se výběrového řízení na danou pozici. Prvotním účelem motivačního dopisu je zaujmout potenciálního zaměstnavatele natolik, aby si přečetl váš životopis.

Dobře napsaný životopis spolu s dobře napsaným motivačním dopisem mohou s Vaší přihláškou udělat zázraky. Proto doporučujeme součinný efekt obou dokumentů nepodceňovat a věnovat oběma vysokou pozornost při sestavování.

Příprava tohoto dokumentu dělá uchazečům o zaměstnání zpravidla největší potíže, protože pro jeho podobu neexistuje žádná ustálená forma.

Přesto vám doporučujeme držet se následujících zásad:

Příklad skladby motivačního dopisu

Adresát

stejně jako běžný dopis by měl být i průvodní dopis adresován konkrétní osobě nebo společnosti.

Datum

Dbejte na uvádění aktuálního data, je dobré uvést i místo.

Oslovení

Většinou se motivační dopis přikládá k životopisu a je možné, že neznáte osobu, která bude Vaše dokumenty zpracovávat. V tom případě je vhodné použít obecné oslovení jako je například "Vážený pane, vážená paní". Pokud jméno znáte, použijte konkrétní oslovení, například "Vážená paní Dvořáková".

Úvod

Motivační dopis by Vás měl v první řadě krátce představit. Zohledněte, jak se chcete potenciálnímu zaměstnavateli ve dvou větách uvést. Jinými slovy, základní informace o Vaší osobě zaměstnavateli, které považujete za nejdůležitější.

Příklad: "Jmenuji se František Novák, jsem absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru daňové poradenství, a v současné době pracuji jako hlavní účetní ve společnosti …"

Reagujete-li na konkrétní nabídku zaměstnání, následuje hned po představení informace, o jakou pozici se ucházíte. Posíláte-li životopis potenciálnímu zaměstnavateli se spontánním zájmem o volné místo, mělo by po oslovení následovat sdělení příčiny, proč svůj životopis posíláte právě jedné konkrétní společnosti.

Pokud odpovídáte na konkrétní inzerát s přesným označením pozice a identifikačním číslem, nezapomeňte tyto údaje také uvést, stejně jako zdroj inzerátu, např. "Hospodářské noviny ze dne 13. 5. 2008".

Jádro sdělení

Tato část dopisu by měla dát potenciálnímu zaměstnavateli odpověď na otázku,proč bych měl přijmout právě tohoto člověka? Co vás pro danou pozici předurčuje, proč se na ni hodíte? Co Vás motivuje pro výkon dané pozice nebo proč byste chtěli v určité společnosti pracovat? Zejména proč byste v určité společnosti měli pracovat?

Příklady nejčastěji uváděných motivací:

Ukažte, že je Váš profesní profil v souladu s požadavky kladenými na pracovní pozici a že splňujete všechna kritéria. Nevyjmenovávejte vše jako v životopisu, uveďte spíše příklady svých pracovních dovedností a úspěchů. Působí dobře, když uvedete čeho si na Vás Váš zaměstnavatel cenil, nebo co konkrétně může potvrdit. Prokažte znalost firmy či oboru, kde byste chtěli pracovat. Demonstrujte svůj potenciál, zmiňte znalost trhu či odborné problematiky nebo to, že disponujte sítí významných kontaktů. Nastiňte svůj profesní záměr, pokud jste tak již neučinili v samotném životopise.

Dejte možnému zaměstnavateli vědět, proč by se měl s Vámi setkat, rozepište svoje úspěchy, komunikační schopnosti, zvláštní dovednosti a vůbec cokoliv, co Vás dokáže pozitivně odlišit od ostatních uchazečů.

Zaměřte se spíše na to, co vy můžete udělat pro firmu než na to, co ona může nabídnout vám. Můžete též podrobněji vysvětlit některé okolnosti vašeho profesního vývoje, na které není místo ve vašem životopise. Nerozepisujte se ale příliš, vyhněte se tomu, že váš dopis nedočtou.

Závěr

Závěrečná věta by měla poděkovat za čas věnovaný Vašemu dopisu a také přání setkat se s personalistou na pohovoru, abyste měli možnost se představit osobně. Pokud chcete být ještě aktivnější, informujte potenciálního zaměstnavatele o tom, že v určitém termínu jej budete kontaktovat, abyste si smluvili schůzku. Je ale třeba upozornit, že přílišná iniciativnost nemusí být vždy přijímána pozitivně a může působit jako vlezlost.

Napište, kdy a jak je možné vás kontaktovat.