brigády
Circle logo

circle-jobs.cz

personální agentura

 

vzdělávání

"Prosperitu firmy a spokojenost zaměstnavatele zajistí pouze schopný a v problematice
orientovaný pracovník."

Chybí vám jazykové, počítačové, osobnostní nebo odborné dovednosti pro uplatnění se na trhu pracovních příležitostí či pro bezproblémové vykonávání vašeho povolání či pro prosperitu a rozvoj vaší společnosti? Jakým způsobem řešíte tuto otázku?

"Jedině tehdy, když si uvědomíme své slabosti, nedostatky a chyby,
můžeme je překonat nebo odstranit.
Teprve tehdy objevíme nové možnosti a posouváme se dál,
kam bychom jinak ani nedohlédli."

Vzhledem k požadavkům současného trhu práce si jistě všichni plně uvědomujeme, že celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí a zároveň nutností našeho každodenního života. Zaměstnavatelé kladou důraz nejen na odbornou kvalifikaci, ale stále více je zajímají osobnostní předpoklady. Vzdělání je bohatstvím každého z nás a základem úspěchu je naučit se s ním pracovat a neustále jej rozšiřovat.

Každý z vás by se chtěl stát např. úspěšným manažerem, personalistou, obchodním zástupcem, asistentem, apod., nebo měl možnost vybudovat na trhu hospodářské soutěže konkurence-schopnou společnost. Co jste pro to udělali?

Realizujte vaše sny prostřednictvím investic do rozvoje vašich dovedností a schopností či do rozvoje dovedností a schopností vašich zaměstnanců. Vždyť každá nová zkušenost je předpokladem k prohloubení vašeho již dosaženého vědění.

"Pracujte na svém potenciálu s námi!"


Pro podrobné seznámení s nabídkou vzdělávacích služeb klikněte zde.